Loading Events
Postoje neki osjećaji i misli koji se ne mogu izraziti riječima. Ponekad u sebi nosimo, oblake i kovitlace i bujice koje želimo pustiti van a ne znamo kako.
Tome služi Art Terapija. Art terapija pruža siguran i nježan način prorade emocionalnog stanja likovnim jezikom koji pruža slobodu izraza bojama, mrljama, šaranjem,… Sve što je potisnuto i neizgovoreno ima priliku materijalizirati se likovnim radom.
Naše BESPLATNE Art terapijske radionice namijenjene su osobama sa različitim psihosocijalnim teškoćama i mentalnim oboljenjima i njihovim obiteljima na području grada Splita i okolice. Ukoliko nemate dijagnozu ali voljeli biste istražiti ovaj alat rada na sebi možete nam se priključiti.
Radionice tokom 2 dana će voditi univ.spec.art.therap. Magdalena Rubeša iz Hrvatske udruge za art terapiju-HART- Croatian Art Therapy Association .
Mag.prim.educ. Magdalena Rubeša, univ.spec.art.therap. diplomirala je istraživanjem o Art terapijskim intervencijama za O s Down sindromom. Navedeni istraživački rad temelj je prve Hrvatske Art terapijske izložbe pod nazivom Art terapijsku procesi održane u Kneževoj palači u Zadru u siječnju 2019.g. uz predavanje Što je Art terapija?. Sudjeluje u prvoj grupnoj izložbi Hrvatskih studenata u veleposlanstvu RH u Washington D.C. te u George Washington University Art therapy Gallery SAD, 2018.g. Using Ancient Cultural Traditions in Devaloping Contemporary Croatian Art Therapy George Washington University 2018, predavanje je u kojem izlaže na temu Paške Čipke uz kolege studente prve grupe hrvatskih Art terapeuta. Dio je Art terapijskog tima koji provodi radionicu na temu Sve boje stresa, 9. Kongres KoHom-a, Šibenik 2018. Pod mentorstvom izlaže Art therapy for survivors of trauma (s Mercedes Balbe ter Maat); The Power of Art in Treatment of Those Affected by Family Crisis (s Mercedes Balbe ter Maat), 49th Annual Conference of American ArtTherapy Association, Miami, FL, SAD, 2018. Izlaže u sklopu simpozija o Kreativnim terapijama na 13th International Congress EAMHID, Berlin, 2021.g. te na 1. KOKOSS konferenciji 2023. Također ima iskustva u u art terapijskom radu s starijom populacijom s Alzheimerom i demencijom, kao i s osobama s tjelesnim teškoćama te osobama s traumatskim ozljedama mozga. Nadalje, pomaže anksioznim i depresivnim klijentima u individualnim i grupnom art terapijskim sesijama. Potpredsjednica je Hrvatske udruge za Art terapiju (HART) te predsjednica Etičkog povjerenstva Udruge.

Što je ART TERAPIJA?

Art terapija je psihoterapijska tehnika koja koristi kreativne procese stvaranja likovnih radova da bi poboljšala i unaprijedila psihičko, mentalno i emotivno stanje osoba bilo koje dobi. Upotrebljava kreativni proces kao komunikacijski kanal kroz art psihoterapijske tehnike koje kombiniraju koncepte psihologije i vizualne umjetnosti. Art terapija je više nego stvaranje umjetničkih radova, to je kompleksna fuzija znanja terapijskih procesa, kreativnih procesa i vizualnih umjetnosti da bi potakli klijenta da izrazi odluke i psihološke istine kroz neverbalna sredstva. Bazirana je na vjerovanju da kreativni proces koji uključuje umjetničko izražavanje pomaže ljudima da razriješe konflikte i probleme, razviju interpersonalne vještine, upravljaju svojim ponašanjem, smanjuju stres, povećavaju samopouzdanje i samosvjesnost i postignu uvid. Art terapija nije: slikarstvo, kiparstvo, sati likovne kulture, obrt (izrada dekorativnih predmeta), rekreaciona, okupaciona terapija. Art terapija omogućuje direktan pristup nesvjesnome, budući da dominantno traume proživljavamo u slikama oblik je komunikacije koji zaobilazi podsvijesne filtere. Vizualni uradci mogu prikazati sadržaj koji riječi ne mogu, omogućuje izražavanje misli i osjećaja u isto vrijeme, razvija kreativan i alternativan način savladavanja problema gledajući u vizuale koji su često neočekivani. Likovni uradak je opipljivi proizvod koje se ne može promijeniti, zaboraviti, to je trajna zabilježba našeg unutrašnjeg ja (dok druge forme kreativnih terapija to nisu). Siguran je oblik psihoterapije jer nije invazivan za klijenta, proces i rezultat imaju terapijsko djelovanje.
* Ova je radionica dio projekta ŠARENI PROGRAM ZA SIVE DANE koje financijski podržava Grad Split.

Podijeli ovu objavu

Go to Top