RADNA TERAPIJA I MENTALNO ZDRAVLJE

U nedjelju 25. 04. 2021. Udruga Feniks Split organizirala je javno predavanje na temu “Radna terapija i mentalno zdravlje” u kojem se predstavila važnost radne terapije u institucionalnom i vaninstitucionalnom kontekstu rada s mentalno oboljelima kao i primjere iz prakse u dvije države (Hrvatska i Srbija). Predavanje je bilo organizirano u sklopu niza aktivnosti kojima smo obilježili mjesec radno-okupacijske terapije (travanj).

Predavači:

  • Ivana Kovač (Hrvatska) bacc.occup.therapy, mag. physiotherapy i neurorazvojni terapeut po Bobath konceptu. Stručno se usavršavala u Wales, Velika Britanija, gdje je dobila uvid u to što radna terapija kao pozitivna praksa uistinu jest, i gdje se i na koji način provodi. Zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Split, gdje radi sa odraslima na akutnom odjelu Klinike za psihijatriju, te sa djecom i mladima do 18 godina, kroz dnevnu bolnicu Dječje klinike za psihijatriju. Uz posao volontira i u Udruzi Feniks Split. Osoba je koja strastveno i holistički pristupa svome poslu i za koju korisnici imaju samo riječi hvale.

  • Miloš Vuković (Srbija), ima 36 godina, po profesiji je strukovni radni terapeut i veliki je zaljubljenik u svoj posao!

    Od 2011. radi u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti “Dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu u Srbiji na odjelu rehabilitacije. Prije 5 godina prepoznaje značaj psihosocijalnog tretmana u zajednici te nastavlja svoju praksu na vanbolničkim odjelima Centru za mentalno zdravlje i Zaštićenom stanovanju. Veliki je borac za deinstitucionalizaciju i destigmatizaciju osoba sa mentalnim poremećajima. Vjeruje da su aktivnost i ljubav osnovni elementi očuvanja i poboljšanja zdravlja!

ŠTO JE RADNA TERAPIJA?

Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, kao i starenjem. Kao dio liječenja obuhvaća sve manualne, kreativne, rekreativne, edukativne i rehabilitacijske aktivnosti s ciljem poboljšanja određene psihičke i fizičke funkcije pacijenta i dosezanje njihove najviše razine, funkcije i neovisnosti u svim vidovima svakodnevnog života. Jedna od uloga terapeuta je da radi na promjeni pacijentove ”loše” slike o sebi, da pomaže u promjeni pacijentovih stavova, vrijednosti, vještina, te da ga naučiti živjeti i nakon oboljenja.

O tom važnom vidu terapije osoba sa mentalnim oboljenjima nažalost se malo govori i malo zna.

Predavanje se javno moglo pratiti putem Live Streaminga na našoj Facebook stranici.

Podijeli ovu objavu

Pridruži nam se

Podrži rad naše Udruge ili postani dio tima.