UPITNIK ZA ČLANOVE UDRUGE

UPITNIK ZA ČLANOVE UDRUGE

Postani dio tima!

Upitnik za članove

Ovaj upitnik služi za utvrđivanje Vaših interesa i vještina vezanih za željeni angažman u našoj Udruzi. Molimo Vas odgovorite na sva obavezna pitanja (kontakt podaci, kategorija članstva i pitanja unutar odabrane kategorije).

*Napomena: Podaci će se koristiti isključivo za potrebe Udruge i neće biti dostupni trećim osobama. Udruga Feniks Split brine o zaštiti Vaših osobnih podataka i privatnosti te poduzima sve potrebne mjere, kako organizacijske tako i tehničke, da bi Vaši osobni podatci i privatnost ostali zaštićeni.

Upitnik za clanove Udruga Feniks Split
Spol
Odaberite i označite skupinu/e kojoj/ima pripadate: (*Moguće je označiti više kategorija)
1.
2.
npr. privatna praksa, bolnica, ambulanta, CZSS, gradska uprava, mediji, organizacija civilnog društva, građanska inicijativa ili nešto drugo
4.
*vrijedi za sve kategorije

Na koji način biste se željeli uključiti u rad Udruge Feniks Split? (*Moguće je označiti više kategorija)

npr. sudionik u grupama podrške, polaznik na radionicama, edukacijama, druženjima, korisnik psihosocijalne/pravne pomoći, korisnik savjetovanja, sudionik društvenih događaja, javnih tribina, filmskih projekcija, mobilnih timova, izleta, i sl.
Željeli biste aktivno pomoći u organizaciji navedenih aktivnosti i događaja poput grupa podrške, radionica, edukacija, druženja, sportskih događaja, ostvarivanja psihosocijalne/pravne pomoći, savjetovanja, društvenih događanja, javnih akcija, javnih tribina, filmskih projekcija i sl. - ovisno o vlastitim interesima i kapacitetima. Navedite koje Vas od navedenih aktivnosti i područja rada najviše zanimaju i za koje smatrate da imate potencijal / znanje / iskustvo / radno mjesto / kapacitet.
3. Kao PODRŽAVAJUĆI ČLAN / VANJSKI SURADNIK Način na koji nam možete i želite pružiti podršku:
Ne biste bili redovni član (korisnik) Udruge Feniks Split, ali biste voljeli doprinijeti ciljevima koje Udruga zastupa te nam želite pomoći u nastojanju da poboljšamo uvjete za liječenje i socijalnu integraciju naših korisnika. Vaša podrška će nam biti više nego dobrodošla!
Navedene aktivnosti za Udrugu voljni ste raditi:

HVALA NAJLJEPŠA!

Veselimo se zajedničkom stvaranju zajednice u kojoj nema socijalno isključenih građana, koja njeguje aktivizam, humane odnose i pokazuje uvažavanje, brigu, solidarnost te nudi konkretnu pomoć onima kojima je pomoć potrebna!