Ovakva vrsta male, ali važne i tople podrške, dosad nije postojala ni unutar niti van zdravstvenog sustava. Ovo je prva humanitarna akcija ovakvog tipa namijenjena baš osobama na psihijatrijskom bolničkom liječenju.